Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Có nhiều cách mà bạn sẽ sử dụng dịch vụ của ELLEMOM  để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc tạo ra nội dung mới. Chính sách bảo mật của ELLEMOM sẽ mô tả:

1. Thông tin ELLEMOM sẽ thu thập và lý do thu thập thông tin đó.

2. ELLEMOM sẽ sử dụng thông tin này thế nào.

Xin hãy đọc tài liệu này, nếu bạn có thắc mắc gì xin hãy liên lạc với ELLE MOM

Thông tin ELLEMOM thu thập

ELLEMOM thu thập các thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

ELLEMOM cũng có sử dụng những cookie, tracking pixel và các công nghệ tương tự cùa các đối tác thứ ba như Google, Facebook, Adroll. Cookie là những dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn nhằm tối ưu hơn trải nghiệm dành cho bạn; trong đó có việc lưu trữ thông tin của bạn cho những lần đăng nhập sau, và việc đưa những mẫu quảng cáo và ưu đãi phù hợp dành cho bạn.

Thông tin chúng tôi sử dụng

Từ thông tin thu thập được, ELLEMOM sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của ELLEMOM. Thông tin của bạn sẽ được ELLEMOM lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

ELLEMOM đã cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ

ELLEMOM cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này.

ELLEMOM hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email: elle.lienhe@gmail.com

Thay đổi

Chính sách bảo mật của ELLEMOM có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Đội ngủ ELLEMOM !